Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj/veljaču 2024. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 20. prosinca 2023. do 4. siječnja 2024. godine, a dostupno je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26033

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu.

Zahtjevi za potporu se podnose za vrijeme trajanja prostorno-vremenskog ograničenja obavljanja ribolova (za vrijeme privremene obustave) te je Pravilnik potrebno donijeti u što kraćem mogućem roku s obzirom da ograničenje obavljanja ribolova počinje 17. siječnja 2024. godine odnosno Zahtjevi za potporu se podnose od 17. siječnja 2024. godine.

Također, provedba ove mjere koja je detaljno propisana ovim Pravilnikom je definirana u skladu sa Uredbom (EU) br. 2021/1139, te su u tom smislu odredbe ovoga Pravilnika, uključujući uvjete, kriterije i izračun potpore, nepromijenjeni u odnosu na pravilnike koji su propisivali provedbu potpore za privremene prestanke iz prethodnih razdoblja, a koji su bili predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Slijedom toga je predviđeno skraćeno e-savjetovanje u trajanju od 16 dana, stoji u Obrazloženju savjetovanja.

Provedba potpore na temelju ovoga Pravilnika provodi se putem informacijskog sustava FISHNET.

Tablica 1. Iznos naknade po danu obustave za jednu bruto tonu za plivaričarski ribolov (P) 

Plivaričarski ribolov

Duljina plovila preko svega (m)

Iznos naknade po danu obustave za 1 GT (EUR)

≥ 6 < 12

14,09

≥ 12 < 18

26,61

≥ 18 < 24

13,86

≥ 24 < 40

8,86

Naknada po članu posade će iznositi 36 eura po danu obustave (bruto iznos) za osobe zaposlene u punom radnom vremenu odnosno odgovarajući razmjerni iznos od 36 eura za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu. Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun naknade.