Članci arhiva

U Ribarskoj luci Vela Lamjana u Kalima, u sklopu projektne Faze 2. privode se kraju radovi na konstrukciji građevinskih objekata - poslovne zgrade sa prostorijom za ledomat, hale otvorenog tipa i kanala za slivne vode.

Nakon realiziranih radova na modernizaciji ribarske luke Lamjana – Faza 1, a koji su završeni krajem 2020. godine, Lučka uprava Zadar je već krajem prosinca 2022. godine, započela radove sukladno Fazi 2.

Radovi koji su također sufinancirani sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, uključuju izgradnju poslovne zgrade sa prostorijom za ledomat, radnog natkrivenog prostora – hala otvorenog tipa, obodne interne prometnice i dodatnog operativnog prostora za prekrcaj i skladištenje ribe, te odlaganje ribarske opreme.