Članci arhiva

U Kalima je u utorak, 13. veljače održana radionica Uprave ribarstva - Ministarstva poljoprivrede za zapovjednike na ribarskim brodovima koji obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom.

Radionicu je vodila Valentina Andrić, voditeljica Služba za savjetodavnu podršku u ribarstvu.

Radionica je obuhvatila predavanja iz dvije teme. Prva se odnosila na uvođenje i primjenu načela dobre higijenske prakse i sustava samokontrole temeljenog na načelima sustava HACCP kojima se jamči kvaliteta i sigurnost hrane. Drugo predavanje pod nazivom „Unos podataka u odgovarajuće evidencije“ obuhvatilo je nedavne izmjene pravilnika kojim su propisani oblik, sadržaj i način vođenja i dostave podataka o ulovu i tehničke mogućnosti unosa.

Subjekti u poslovanju s hranom u primarnoj proizvodnji mogu uspostaviti sustav i postupke temeljene na načelima sustava HACCP primjenom pozitivno ocjenjenih vodiča za dobru higijensku praksu. Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede izradila je dva vodiča: Vodič za dobru higijensku praksu u obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom i Vodič za dobru higijensku praksu u obavljanju gospodarskog ribolova koćom.

Subjekti u poslovanju s hranom (ovlaštenici povlastica) primjenjuju Vodiče za dobru higijensku praksu dobrovoljno. Zapovjednici plovila koji su odgovorne osobe u obavljanju gospodarskog ribolova na moru informirani su o propisanim uvjetima koje moraju ispunjavati plovila, oprema, iskrcajna mjesta i osoblje što se tiče higijene i sigurnosti hrane. Zapovjednici plovila su informirani o načinu usklađivanja proizvođačke prakse s važećim propisima putem vodiča.

Ovlaštenici povlastica koji su odlučili uspostaviti sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava preuzeli su nacionalne vodiče koji se trebaju nalaziti na plovilima. Uz vodiče, zapovjednici plovila su preuzeli i potrebne evidencije koje će ispunjavati za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Dobra higijenska praksa uz dobru proizvođačku, distribucijsku i trgovačku praksu čija je učinkovitost dokazana, preporučuje se i doprinosi udovoljavanju propisanim zahtjevima u proizvodnji hrane kako bi ona bila sigurna za zdravlje i prehranu ljudi. Održavanje visokih standarda sigurnosti hrane važno je kako bi se osiguralo povjerenje javnosti u ribu i proizvode ribarstva kao sigurne i nutritivno vrijedne proizvode.