Članci arhiva

Novim projektom Turističke zajednice Općine Kali na 17 lokacija uz staze pored stoljetnih maslinika postavljeno je ukupno 30 smjerokaza prema obližnjim vrhovima i zanimljivim mikrolokacijama.
Ujedno je obnovljena planinarska markacija na cijelom području Općine Kali uz rukom bojano znakovlje i smjerove u prirodnom okruženju koji vrlo precizno i na malim udaljenostima usmjeravaju posebno pješake, ali i bicikliste.

Novi spoj sa stazama Preka preko brda Fratar

Očišćena je i označena dionica prema otočnom vrhu Fratar i dionica spojena sa područjem Preka. Realizacijom aktivnosti još jedan otočni vrh je postao dostupan planinarima i pješacima. Vrh Fratar je dio najzapadnijeg i najvišeg brdskog niza s najvišim otočnim vrhovima na otoku Ugljanu - Šćah u Lukoranu, sv. Mihovil u Poljani/Preku, Kobiljak u Kalima. iPolako se približavamo cilju o spajanju najviših vrhova kao i povećanju broja mjesta spoja između Preka i Kali, a ovaj je posebno interesantan jer je brdski, - pojašnjava Ina Kolega iz TZO Kali.

Za ovaj posao angažiran je Nenad Silić za stručnu i tehničku pomoć kao dugogodišnji planinar, alpinist i bivši član GSS-a.

Za projekt potpora od skoro 7 tisuća eura iz Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent

TZO Kali za ovaj projekt dodijeljena je potpora u iznosu od 6,93 tisuće eura iz Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent - Turističke zajednice Zadarske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Postojeće stanje turističke informativne signalizacije na području mreže pješačkih i biciklističkih staza van urbanog područja naselja Kali nije bilo zadovoljavajuće. Signalizacija je devastirana, tablice polomljenje ili otuđene na više mjesta. Ista je omogućavala lakše snalaženje korisnicima u prostoru, nalazila se na raskrižjima puteva gdje su se navodili različiti smjerovi i upućivala na interesantne mikrolokacije (npr. otočki vrhovi, vidikovci, uvale) ili na smjer susjednih naselja Preka i Kukljice. Navedeni prostor obuhvaća cca 5 km2 unutar kojeg prolazi cca 46 km staza.