Članci arhiva

Udrugama koje su se javile na javni natječaj Općine Kali za programe i projekte javnih potreba koje će na području Općine Kali provoditi udruge u 2023. godini, odobreno je sveukupno 27,6 tisuće eura. Svečano potpisivanje i dodjela ugovora o sufinanciranju održana je u Općinskoj vijećnici u Kalima, u srijedu, 13. rujna.

Natječaj objavljen dana 03.08.2023. godine na internetskim stranicama Općine Kali predvidio je dodjelu potpore za tri područja javnog djelovanja: sport, kultura te zdravstvo i socijalna skrb.

U području sporta iz proračuna Općine Kali odobrena su sredstva za NŠK Sv.Mihovil, udruzi Zadarske mažoretkinje i Košarkaškom klubu veterana otoka Ugljana.

Na području kulture sredstva su odobrena za Udruzi Kualjske ribarske noći, udruzi Kančolica i udruzi zborskog pjevanja sv. Lovre.

U zdravstvu i socijalnoj skrbi financijska potpora je odobrena za udruge DDK Kali, sv. Pelegrin i udrugu Matice umirovljenika Općine Kali.

SPORT

1. NŠK Sv.Mihovil: „Seniorska momčad 2023“, 3.500,00 Eura

2. Udruga Zadarske mažoretkinje: "Odlazak mažoretkinja na županijsko, državno i europsko prvenstvo u mažoret plesu, materijalni troškovi udruge, božićna priredba", 1.500 eura

3. Košarkaški klub veterana Otoka Ugljana: "Odlazak na košarkaški turnir veteranski turnir", 1.500 eura

KULTURA

1. Udruga Kualjske Ribarske noći: Manifestacija kualjske ribarske noći „Tunara“, 7.500 eura

2. Udruga Kančolica: Projekt "Advent", 2.600 eura

3. Udruga zborskog pjevanja sv. Lovre: Osposobljavanje udruge za djelovanje pomoču osnovnih sredstava potrebnih za rad, 1.000 eura

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

1. Udruga DDK Kali: "Mi za zdravlje svih 23", 4.000 eura

2. Udruga sv. Pelegrin: "Muzika za djecu", 2.000 eura

3. Udruga matice umirovljenika Općine Kali: "Podrška institucionalnom razvoju Matice umirovljenika Općine Kali", 4.000 eura.