Članci arhiva

Općina Kali na svojim je web stranicama objavila Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kali za 2023. godinu.

Prijave s ispunjenim obrascima se podnose do petka, 18. 08. 2023. godine u 15:00 sati. 

Općina Kali poziva udruge sa sjedištem na području općine Kali i/ili koje provode program ili projekt na području općine Kali, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Kali ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja: SPORT,  KULTURA i ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Kali ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali; uz naznaku: „Javni natječaj za udruge - ne otvaraj".

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine.

Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po  pojedinoj prijavi iznosi 2.654,45 EUR.