Članci arhiva

Na Brižićevom dvoru  u Preku je u srijedu 2. kolovoza upriličena već tradicionalna večer poezije, 33. po redu. Uz goste iz različitih dijelova Hrvatske i inozemstva, te večeri govoreni su i stihovi kaljskih pjesnika - dr. Slavka Perovića, Milene Rakvin Mišlov, Zorana Perina Džoa i Joje Ricova. Pjesme je odabrala Milena Dundov, koja ih je i interpretirala. Za tu večer Milena je odabrala sljedeće pjesme: od dr. Slavka Perovića - Trata i Lipi nuaš jazik; od Milene Rakvin Mišlov - Živuot u špeću i Crni facuoli; od Zorana Perina - Gajeta i Naši školji i od Joje Ricova - Svieti muoj na grandelamin Lovrinče i To san te ti pitati.

Na početku svog nastupa Milena Dundov je naglasila da će izvesti nekoliko pjesama kaljskih autora koji su obilježili dosadašnje večeri na Brižićevom dvoru. "Kaljska poezija spada u sam vrh hrvatske čakavske poezije, kaljski pjesnici pišu iz nutrine, njihova poezija je životna, puna boli i patnje, ali i radosti i veselja. Iz njihove poezije može se osjetiti sva težina života na otoku. Nema kod njih lamentacije o prošlosti, sjećanja na prošla vremena..., kao što je to uobičajeno kod dijalektalne poezije", stalno naglašava Milena u razgovorima na kojima se govori o čakavskoj poeziji. "Kaljsku poeziju rado čitam po cijeloj Hrvatskoj, gdje god nastupam jer se radi o vrlo vrijednoj poeziji za koju trebaju svi čuti. Kad ljudi prvi put čuju te pjesme, oduševe se i pitaju: 'Kako to da mi nismo nikad čuli za tako kvalitetnu poeziju?'."

U svom sugestivnom i umjetnički vrlo izražajnom nastupu oduševila je te večeri sve prisutne. "Bilo je to najbolje što se dogodilo na ovoj večeri poezije", bili su najčešći komentari nakon njezinog nastupa. Koliko je njezin nastup bio ekspresivan, može se vidjeti iz nekoliko slika s te večeri.
Te večeri Kali se nisu spominjale samo kroz poeziju. Govorilo se i o kaljskom govoru. Spomenuo ga je jedan od sudionika te pjesničke večeri. Bio je to Peter Tyran, gradišćanski Hrvat, koji je u uvodu svog nastupa rekao da je govor gradišćanskih Hrvata čakavski i da je vrlo sličan kaljskom govoru.