Članci arhiva

Iz Čistoće Zadar obavještavaju mještane Općine Kali da će se odvoz miješanog komunalnog otpada ubuduće obavljati jedino za kante koje na sebi imaju ugrađen čip.

Djelatnici Čistoće koji vrše prikupljanje komunalnog otpada na terenu će čitačem evidentirati čipove, a kante koje nemaju ugrađen čip, više neće prazniti.

Čip, koji se stavlja ispod poklopca zelenog spremnika će bilježiti broj pražnjenja spremnika o čemu će ovisiti iznos računa.

Stoga iz Čistoće pozivaju mještane da provjere ima li njihov spremnik za miješani komunalni otpad ugrađen čip, a ukoliko nema ili su dobili obavijest o tome, da se jave Čistoći Zadar radi dogovora o ugradnji čipa na spremnik.

Poanta u tome da sva domaćinstva imaju vrećice za plastiku i polimere te za papir kao i kante za biorazgradivi otpad te je namjera da što više otpada recikliraju, manje će ga baciti u kante za miješani komunalni otpad i manje će platiti račun.

Čipovi koji su ugrađeni u kante bilježit će broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno, bilježit će se koliko pojedini potrošač stvara komunalnog otpada, i na taj način će se određivati i iznos pojedinog računa. Inače, čip se stavlja ispod poklopca zelenog spremnika, na mjesto predviđeno za njega. Uz čip ide i identifikacijska naljepnica koja se lijepi na spremnik i uređajem za skeniranje, a putem bar koda, uparuju se čip i naljepnica.