Članci arhiva

PROGRAM RAZVOJA OTOKA - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2023. godini je odobrilo potporu od 52,5 tisuće eura za projekt Općine Kali pod nazivom: Izgradnja obalne šetnice mjesta Kali: Mul-Kolegini, faza II.

Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz državnog proračuna ministar Šime Erlić dodijelio je predstavnicima županija, gradova i općina u Splitu, 26. lipnja, a za Općinu Kali ugovor je preuzeo načelnik, Bruno Mišlov.

Odobrena sredstva iz državnog proračuna RH prema ugovoru moraju se namjenski utrošiti i opravdati najkasnije do 12. prosinca 2023. 

II. fazom radova planirano je završno uređenje kaljske obalne šetnice u duljini od 90 metara, koje obuhvaća i izvedbu armirano-betonske površine za pješake po vrhu dvaju novoizgrađenih pera za stabilizaciju plaže, dimenzija 27,0 x 3,0 metra, sanaciju prethodnih oštećenja na šetnici, završno uređenje zelenog pojasa između ceste i šetnice, uređenje parkirališta, te postavljanje urbane opreme - klupa, koševa, javne rasvjete i slične opreme uz šetnicu..

Prethodne godine isto Ministarstvo je u okviru Programa razvoja otoka u 2022. godini Općini Kali dodijelilo iznos od 300.000,00 kuna, odnosno 39.816,84 eura za prvu fazu projekta "Izgradnja obalne šetnice mjesta Kali: Mul-Kolegini", a radovi na prvoj fazi završeni su u svibnju 2023. godine.