Članci arhiva

Povjerenstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provelo je upravni nadzor vezano uz izdavanje Rješenja Agencije za obalni linijski pomorski promet kojim se odobrava red plovidbe na liniji bez obveze javne usluge Zadar - Preko i obratno, temeljem zahtjeva tvrtke Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A., te je naložilo mjeru poništenja donesenog Rješenja, obavještavaju iz istog Ministarstva.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osnovalo je Povjerenstvo s ciljem provođenja upravnog nadzora nad radom Agencije za obalni linijski pomorski promet vezano uz postupak izdavanja Rješenja o odobrenju reda plovidbe na liniji bez obveze javne usluge Zadar-Preko i obratno.

Naime, Agencija za obalni linijski pomorski promet je 31. svibnja 2023. izdala Rješenje kojim se odobrava red plovidbe na liniji bez obveze javne usluge Zadar – Preko i obratno, a temeljem prethodno zaprimljenog zahtjeva tvrtke Caronte & Tourist Isole Minori. S.p.A...

Povjerenstvo za provedbu upravnog nadzora je, nakon uvida u predmetnu dokumentaciju i u važeće pravne propise, donijelo nekoliko zaključaka vezano uz provedbu postupka i donošenja navedenog rješenja, te naložilo provođenje mjere.

Povjerenstvo je naložilo Agenciji za obalni linijski pomorski promet provođenje mjere, odnosno, naložilo poništenje donesenog Rješenja u zakonom propisanom roku, budući je utvrđeno da je činjenično stanje nepotpuno i nepravilno utvrđeno i pogrešno primijenjen članak 54. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te članak 73. Zakona o općem upravnom postupku.