Članci arhiva

Županijska lučka uprava Zadar, koja upravlja lukama lokalnog značaja Mul i Batalaža u Kalima, dala je postaviti nove žetonjere s priključcima struje i vode za brodove na vezu. Automati u lukama Mul i Batalaža rade na žetone koji se u Kalima mogu kupiti u uredu komunalnog društva Hripa d.o.o., i to po cijeni od 4,50 € za 1 m3 vode, i 1,40 € za 1 kWh električne energije.