Članci arhiva

Iz Općine Kali i komunalnog društva Hripa d.o.o. Kali pozivaju fizički sposobne mještane Kali da im pomognu u drugom dijelu akcije uređenja staza unutar mjesnog groblja "Dočić" u subotu, 17. lipnja od 8 sati ujutro. 

Veći dio posla odrađen je prošlog vikenda, u subotu 10. lipnja, ali ovaj tjedan je ina groblju stovarena i preostala količina planiranog šljunka koju treba razvući između staza.

Komunalno društvo Hripa uoči ljeta naručilo je veću količinu sitnog šljunka, kojeg treba raširiti po stazama između grobnih mjesta, i to ručno jer je na groblju otežan rad i pristup građevinskih strojeva.

U subotu ujutro potrebna je dakle pomoć na razastiranju materijala lopatama ili grabljama, pa iz Hripe mole fizički aktivne mještane da se odazovu u što većem broju i donesu alat, ukoliko ga imaju.

Informacije i najave na broj mobitela, 099 826 9565, Frank Mišlov, direktor Hripa d.o.o. Kali.