Članci arhiva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta, i to za obračunsko razdoblje 2022. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta otvoren je do 19. lipnja 2023., a dostupan je na poveznici.

Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti Podnositelju zahtjeva koji zadovoljava sljedeće uvjete:

– da je registriran kao fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sukladno članku 5. Programa
– da obavlja svoju registriranu djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu
– da djelatnici koje zapošljava i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima ili poluotoku Pelješcu
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih mjesta
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika nije veći od 50%
– da nije financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i slično)
– da obavlja djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije
- da nije kao poduzetnik primio potpore male vrijednosti u iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Osnova za izračun visine potpore vršit će se na način da:
- Podnositelj zahtjeva na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje, bez doprinosa na plaću
- Podnositelj zahtjeva na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje bez doprinosa na plaću.