Članci arhiva

Predupis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ provodit će se od 15. svibnja do 26. svibnja 2023. godine.

Pravo na upis imaju djeca od prve godine života do polaska u školu.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ može se preuzeti u dječjem vrtiću radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 7 do 17 sati.

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelji prilažu slijedeću dokumentaciju:

1. popunjen i potpisan Zahtjev - Prijavu za upis djeteta,

2. presliku rodnog lista ili izvatka iz matične knjige rođenih,

3. presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 1 mjeseci,

4. presliku osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 1 mjeseci) oba roditelja/samohranog roditelja,

5. potvrde – elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a) za oba roditelja/samohranog roditelja,

6. liječničko uvjerenje – za novoupisanu djecu,

7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju,

8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Prijave se zaprimaju poštom na adresu Dječji vrtić „Srdelica“ Kali, Ulica Svetoga Lovre 16, 23272 Kali, ili osobnim dolaskom na adresu Ulica Sv. Lovre 16, 23272 Kali te elektroničkim putem preko sustava e-građani.

Upis u upisnom roku provodi i odluku donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u Vrtić.

Rezultati upisa bit će objavljeni na web stranicama Osnivača, Dječjeg vrtića „Srdelica“, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Srdelica“.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 023/281-805