U ponedjeljak 21. studenog započeli su radovi na izgradnji 840 metara sekundarne vodovodne mreže na dionici Otočke ceste, D110. Početna faza radova obuhvaća kameni iskop s gornje strane ceste, gdje bi se trebao dobiti dodatni prostor za drugi nogostup ili biciklističku stazu. Radovi na postavljanju cjevovoda u duljini od 840 metara izvode se na dijelu Otočke ceste D110 od Kali prema Preku, od Puta Galičara do ulice Miroslava Krleže. S obzirom da se radi o dijelu državne ceste D110 koja povezuje naselja otoka Ugljana i Pašmana, promet će narednih mjesec dana kroz Kali biti usporen zbog radova. Radovi na dionici Otočke ceste vrijednosti su oko 600 tisuća kuna s porezom. Investitor je Općina Kali, a izvođač radova je Kali gradnja d.o.o.

Radovi na vodovodnoj mreži na Otočkoj cesti i u Maloj Lamjani iznose 1 milijun kuna
Radovi na Otočkoj cesti D110 nastavak su radova na vodovodnoj mreži započetih krajem rujna ove godine u uvali Mala Lamjana u Kalima. Objedinjen postupak javne nabave za radove obje dionice vodovodne mreže: u Maloj Lamjani i na Otočkoj cesti u ukupnoj vrijednosti oko milijun kuna, proveden je elektronski u svibnju ove godine. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Na poziv su bile pristigle dvije ponude, s time da je ponuda Kali gradnje na ukupni iznos od 1.034.813,30 kuna za obje dionice bila nešto povoljnija od ponude jedne tvrtke iz Vinkovaca. Ugovor s Kali gradnjom je potpisan je u lipnju, ali radovi su odgođeni za jesen zbog turističke sezone.

Radovi po projektu i građevinskoj iz 1988. godine

Naime, radovi na vodovodu u Maloj Lamjani i dionici Otočke ceste koja prolazi kroz Kali dio su istog, velikog projekta vodovodizacije za naselje Kali iz kraja 80-ih. Građevinska dozvola izdana je još 1988. godine, a projekt vodovodizacije se kontinuirano provodio još od 1990-ih godina, pa sve do danas. Mala Lamjana i Otočka cesta su posljednje, još neizgrađene dionice tog projekta koji je obuhvaćao izgradnju ukupno 15 kilometara vodovodne mreže kroz Kali.

Dionica Otočke ceste i uvala Mala Lamjana su posljednji dijelovi naselja koji nemaju riješenu vodoopskrbu pitkom vodom, a njihovo povezivanje na glavni sustav važno je i zbog stalnih stanovnika i zbog daljnjeg turističkog razvoja tih dijelova naselja.

Nažalost projekt i građevinska dozvola iz 1988. ne obuhvaća i dionicu od porta u Maloj Lamjani do pogona Cromarisa. U vrijeme kad je projekt rađen na toj dionici niti nije bilo kuća, pa taj dio nije ni projektiran. Građevinski projekt vodovoda za dionicu do Cromarisa napravljen je tek ove godine, a financirao ga je upravo Cromaris. Projekt se je nedavno predao za izdavanje građevinske dozvole.

Financiranje izgradnje vodovoda: milijun kuna iz fonda za kapitalne projekate za razvoj otoka

Radovi na vodovodnoj mreži se financiraju iz Fonda za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka iz dijela poreza na dohodak. Sada je taj Fond u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, a ranije je njime upravljao HBOR. Po Zakonu dio sredstava ostvarenih od poreza na dohodak na području otočne općine odnosno grada na otoku u visini od 16% uplaćuje se na račun državnog proračuna i koristi za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. Procjena je da se od poreza na dohodak na području Općine Kali godišnje na tom Fondu izdvoji oko 500-600 tisuća kuna, koje su na raspolaganju Općini Kali za ovakve infrastrukturne projekte.

U listopadu potpisan novi Sporazum o financiranju kapitalnih projekata za razvoj otoka Ugljana
Općine Kali, Kuljica i Preko nedavno su s Ministarstvom potpisale novi, zajednički Sporazum o financiranju kapitalnih projekata za razvoj otoka Ugljana. Novi Ugovor s ažuriranom listom kapitalnih projekata predviđa za koje kapitalne projekte tri općine otoka Ugljana, mogu namjenski koristiti sredstva.