Članci arhiva

Rezultati Natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2020. godini objavljeni su na web stranicama Uprave ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2020. godini (Narodne novine broj 45/2020 od 10. travnja 2020. – Oglasni dio) na koji su pristigle dvije ponude za paket A (49 780 kg), dok za paket B (33 680 kg) nije pristigla nijedna ponuda. Imenovano Povjerenstvo je otvorilo pristigle ponude 22. travnja 2020. godine, provjerilo potpunost, pravovremenost i udovoljavanje uvjetima te provelo rangiranje sukladno propisanim kriterijima u Natječaju.

Na temelju provedenog postupka kreirana je rang lista ponuditelja kako slijedi te će Ministarstvo pokrenuti postupak sklapanja Ugovora s ponuditeljem MAPA d.o.o.