Članci arhiva

Na dvije lokacije u Kalima postavljeni su novi kontejneri u obliku zvona za odvojeno odlaganje stakla, plastike i metala koji se prazne grajferom. Dva kontejnera Općina Kali je preko svog komunalnog društva Hripa d.o.o. postavila kod Vitlove rive na Mulu, a dva zvona kod autobusne stanice kod križanja prema Veloj Lamjani. U žuto zvono odlaže se plastična PET ambalaža i metal, a u zeleno zvono staklena ambalaža.