Članci arhiva

U Narodnim novinama br. 45/20 - oglasni dio objavljen je Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2020. godini.

Rok za podnošenje ponuda je 5 (pet) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 15. travnja 2020.