Logo

Od idućeg tjedna Čistoća d.o.o. Zadar preuzima umjesto Hripe d.o.o. Kali odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada u Kalima. Novi cjenik Čistoće d.o.o. za Kali objavljen je na web stranicama Općine Kali

Od 1. ožujka 2020. godine Čistoća d.o.o. Zadar preuzima odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Kali.

Idući tjedan raspored odvoza otpada je još po starom rasporedu utorkom i petkom, a od 9. ožujka 2020. godine novi raspored odvoza za Kali bit će ponedjeljkom i petkom.

Što se tiče prikupljanja ambalaže (plastika, papir), prvi odvoz biti će 11. ožujka 2020. g. (srijeda), te od tog datuma svaka druga srijeda.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća iz Čistoće d.o.o. Zadar mole korisnike da se obrate na telefon: 023/234-812.