Članci arhiva

Općina Kali na svojim web stranicama objavila je natječaj za udruge otvoren do 17. ožujka 2020. Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 293 tisuće kuna.

Općina Kali putem svojih internet stranica poziva udruge koje provode program ili projekt na području općine Kali, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Kali ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

1. SPORT
2. KULTURA
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Prijava u papirnatom obliku predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Kali ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali
s naznakom: „Javni natječaj za udruge - ne otvaraj"
do utorka, 17. 03. 2020. godine u 15:00 sati.

Prijavni obrasci i ostala dokumentacija dostupna je na web stranicama Općine Kali.