Članci arhiva

Na portalu e-Savjetovanja otvoreno je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13154

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu.

Članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni kod ovlaštenika povlastice za obavljanje poslova na ribarskom plovilu u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave, a za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove. 

Privremena obustava u smislu ovog Pravilnika traje petnaest (15) dana koja se provodi u razdoblju od 1. veljače 2020. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2020. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora RH.

Prema Prilogu II. Pravilnika o Izračunu javne potpore, premija po članu posade će iznositi 36 eura po danu obustave (bruto iznos) za osobe zaposlene u punom radnom vremenu odnosno odgovarajući razmjerni iznos od 36 eura za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu. 

Iznos naknade za ovlaštenike povlastice za plovilo će se izračunavati primjenom formule navedene u Prilogu II. o Izračunu javne potpore.

Zahtjev se podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

„Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov veljača 2020.) - NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje od 1. veljače 2020. godine i traje do 15. veljače 2020. godine.