Članci arhiva

LAGUR Plodovi mora poziva na predstavljanje natječaja u okviru Mjere 5. "Skraćivanje lanca opskrbe te plasman proizvoda ribarstva i akvakulture" i besplatne radionice za potencijalne prijavitelje. Radionica će se održati u četvrtak, 19. prosinca u 10 sati u Narodnoj knjižnici u Kalima.

Nije se potrebno najaviti na radionicu, a sudionici će dobiti sav materijal potreban za sudjelovanje.
Više o samom natječaju dostupno je na web stranicama LAGUR-a Plodovi mora.

Natječaj je namijenjen: jedinicama lokalne samouprave; subjektima u ribarstvu i udruženjima u ribarstvu; drugim mikro, malim i srednjim te velikim poduzećima; fizičkim osobama; turističkim zajednicama i javnim ustanovama (samo za podmjeru 5.1.); komunalnim poduzećima i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS (samo za podmjeru 5.3.).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 30.12.2019. godine i traje do 03.04.2020. godine.

Rok za provedbu projekta: 31.12.2021.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 377.350,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.509.400,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Unutar podmjere 5.1. prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
• Ulaganje u rekonstrukciju, adaptaciju i/ili uređenje i opremanje nepokretnih objekata s ciljem razvoja gastro punkta za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju (riblji restorani, kušaonice i drugi slični prodajni prostori)– oznaka aktivnosti 5.1.1.
• Nabava, prenamjena, uređenje i/ili opremanje pokretnih i montažnih gastro punktova za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju (prodajni štandovi, vozila i plovila, prodajne kućice, kiosci i sl.) – oznaka aktivnosti 5.1.2.

Unutar podmjere 5.2. prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
• Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i/ili uređenje i opremanje nepokretnih zatvorenih ili otvorenih maloprodajnih prostora proizvoda ribarstva i akvakulture (trgovine, ribarrnice, i drugi slični prodajni prostori) – oznaka aktivnosti 5.2.1.
• Nabava, uređenje i/ili opremanje pokretnih i montažnih maloprodajnih proizvoda ribarstva i akvakulture (prodajni štandovi, ribarnice na kotače, plutajuće ribarnice, kiosci, prodajne kućice i drugi slični prodajni prostori) – oznaka aktivnosti 5.2.2.

*Napomena: u slučaju ulaganja u aktivnosti unutar podmjere 5.1, 60% proizvoda u ponudi mora biti u kategoriji ribljih jela ili jela s plodovima mora (ne računajući priloge i deserte).

Unutar podmjere 5.3. prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
• Izgradnja, dogradnja i opremanje komunalne infrastrukture potrebne za uspostavu prodajnih mjesta svježih i gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture – oznaka aktivnosti 5.3.1.
• Opremanje postojećih ili novih objekata u svrhu udovoljavanja zakonski propisanim minimalnim tehničkim uvjetima prodaje i higijenskog standarda – oznaka aktivnosti 5.3.2.