Logo

Zabrana ribolova mrežom plivaricom srdelarom predložena novim pravilnikom trajala bi u razdoblju od 24. prosinca do 15. veljače. Ukupni ulov ograničava se na 120 tona svih vrsta po ribarskom brodu za mjesec studeni kao i za mjesec prosinac ove godine.

O izmjenama pravilnika Ministarstva poljoprivrede od 18.11.2019. do 20.11.2019. provedeno je trodnevno savjetovanje s javnošću putem središnjeg državnog portala e-savjetovanja. Pravilnik stupa na snagu nakon objave u „Narodnim novinama“.

Prema prijedlogu pravilnika o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom:

 „Ukupni ulov ograničava se na 120 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

 a. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenog u 12:00 sati

 b. od 30. studenog u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.“.

 „U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 24. prosinca u 12:00 sati do 31. siječnja u 24:00 sata.“.

 „Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 1. veljače u 00:00 sati do 15. veljače u 24:00 sati.“.

Jedini komentar na predložene izmjene pravilnika dao je 19. studenoga WWF Adria, sljedećeg sadržaja:

U pozivu na savjetovanje stoji, citiramo : "Opis savjetovanja: Dodatnom analizom podataka o ulovu zapaženo je da je trenutni ukupni ulov manji u usporedbi s ulovom u jednakom razdoblju prošle godine te je prepoznat prostor za povećanje mjesečnog ograničenja ulova po plovilu tijekom studenog i prosinca za dodatnih 10 tona."

Smatramo da nije opravdano povećanje dozvoljenog ulova s obzirom da se odluke o dozvoljenim količinama za izlov, trebaju donositi na temelju znanstvenih procjena biomase populacija ("stock assesment") a ne usporedba s povijesnim količinama ulova. Manji ulovi mogu biti indikator prelova resursa te se ne smiju koristiti kao argument za povećanje ulova.
Sve znanstvene institucije koje se bave procjenom stanja ribljih populacija u Jadranu, ističu da je ribolovni napor na srdelu i inćuna previsok te se dodatno može pogoršati stanje i inćuna koji je u stanju prelova odnosno srdele koja je prelovljena (SAC, WGSASP, 2019). Povećanje ulova će se negativno odraziti i na ekosustav ali i dugoročno i na samo ribarstvo i socio ekonomski status ribara.