Članci arhiva
Na inicijativu Franka Mišlova i sa potporom načelnika općine i djelatnika općine te u suradnji sa župnikom i obrtom El-Bo iz Tkona osvijetljen je zvonik crkve Sveti Lovre. Zvonik je napokon zasjao i pokazao svu svoju ljepotu, uz zahvalu svim sudionicima projekta nadamo se da će biti jos sličnih projekata. (Tekst, foto: Frank Mišlov)