Članci arhiva

Radovi na izgradnji ribarske luke Vela Lamjana službeno su započeli u ožujku ove godine, a krajnji rok završetka radova je 18 mjeseci, stoji na web stranicama Lučke uprave Zadar pod čijom se nadležnošću luka Vela Lamjana nalazi od 6.12. 2006. godine.

Po objavljenim natječajima za izgradnju i stručni nadzor nad radovima proširenja i modernizacije ribarske luke Vela Lamjana, u siječnju i veljači potpisani su ugovori s izvođačima radova: Zajednica ponuditelja: Kali gradnja d.o.o., EL-TIM d.o.o. Zadar i YU-BRIV d.o.o. za iznos od 23.681.913,70 kuna (bez PDV-a), dok će stručni nadzor realizirati Kozina projekti d.o.o za iznos od 744.600,00 kuna (bez PDV-a).

Obzirom na značaj koji ribarska industrija ima, ne samo za otok Ugljan, već i cijelu Zadarsku županiju, nametnula se potreba za realizacijom projekta proširenja i modernizacije ribarske luke, u sklopu kojeg bi se planirali i realizirali dodatni pomorsko građevinski objekti.

Postojeće stanje luke Vela Lamjana, Kali je takvo da je raspoloživa obala u duljini od samo 160 metara uz koju pristaju i borave ribarski brodovi, dok se na platou do same obale vrši iskrcaj ribe i deponiranje ribarske opreme. Obzirom na evidentnu nedostatnost kako prostora tako i obale koja bi zadovoljavala potrebe znatne ribarske flote, u okviru realnih prostornih i drugih mogućnosti, Lučka uprava Zadar je pokrenula projekt izgradnje i dogradnje ribarske luke, u sklopu kojeg se planira izgradnja sadržaja kako slijedi:
- dodatna obala za prihvat ribarskih brodova, i to u produžetku već postojeće,
- osiguranje površine za deponiranje ribarskih mreža i ostale opreme,
- zasebna obala za manje ribarske brodice,
- ogovarajuća zaštita akvatorija luke.

Nastavno na sve gornje sadržaje, planirani su zahvati sljedeće vrste:
- dogradnja operativnog gata, koji će dobiti funkciju glavnog lukobranskog objekta,
- dogradnja obale za prihvat ribarskih brodova, sa površinom za prekrcaj ribe i to u produžetku već postojeće obale na sjeverno-istočnom dijelu uvale,
- u dnu uvale, a u produžetku novoplaniranog prostora za prihvat ribarskih brodova planirana je izgradnja dužobalnog gata za prihvat plovila domicilnog stanovništva,
- opskrbna prometnica između obale za prihvat ribarskih brodova i novoplanirane površine za odlaganje ribarske opreme planirano treba omogućiti neometanu komunikaciju u funkciji ukrcaja-iskrcaja tereta i opskrbe brodova,
- na jugozapadnoj strani obale planiran je operativni gat i obala za prihvat brodica.

Dogradnja glavnog lukobranskog objekta
Glavni lukobranski objekt treba postati dograđeni i sanirani postojeći operativni gat, čije produženje je trapeznog oblika, a produljuje se za 27,96m na sjevernoj strani, te 25,93m na južnoj strani čime se formira glava novog operativnog gata ukupne širine 7,73m.

Obala za prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ribe
U produžetku postojeće obale za prihvat ribarskih brodova planira se nova obalna trasa. Ukupna duljina nove trase iznosi 161,59 m.

Operativni gat i zapadna obala za prihvat brodica
Operativni gat je duljine 58,00 m i širine 8,00 m. Operativni gat završava sa manjim gatom dužine 12,00 i širine 4,00 m. U nastavku trase operativnog gata je obala za prihvat brodica ukupne dužine 71,00 m.

Istočna obala za prihvat brodica
U nastavku obale za prihvat ribarskih brodova realizira se obala u luku dužine cca 76,70 m, koja slijedi prirodnu obalu i dalje nastavlja u pravcu za dužinu cca 34,40 m. Dakle novoplanirana obalna trasa je ukupne duljine cca 111,0 m.

Površina za odlaganja ribarske opreme i kolni pristup
Površina za odlaganje ribarske opreme planira se u dnu uvale. Obuhvat ove površine je do lica potpornog zida planirane prometnice.
Kolni pristup između obale za prihvat ribarskih brodova i površine za odlaganje ribarske opreme je interna tehnološka prometnica.