Članci arhiva

Izdana je prva građevinska dozvola za prvu fazu gradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda Aglomeracije Preko – Kali, projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 177 milijuna kuna.

U iduća dva mjeseca očekuje se izdavanje još dviju građevinskih dozvola, a priprema se i dokumentacija za koncesiju za posebne namjene koju izdaje Zadarska županija.

Sve to, uz imovinsko-pravne odnose, Studiju izvedivosti i usvajanje procjene investicijske vrijednosti projekta, bile su teme redovite koordinacije projektnog tima i konzultanta za pripremu projekta Aglomeracije Preko – Kali koji se u organizaciji Hrvatskih voda danas održao u Zadru.

-Sljedeći važan korak je kontrola stručnog tima Ministarstva zaštite okoliša i Hrvatskih voda i kad dobijemo njihovo “zeleno svjetlo”, projekt će ući u fazu suglasnosti za potpisivanje ugovora o financiranju. Vjerujemo da bismo na jesen mogli raspisati natječaj za izvođače radova, kazao je Jure Brižić, načelnik Općine Preko, koji je uz vodeće ljude komunalnih tvrtki Ugljan d.o.o. i Odvodnja Kali d.o.o. te načelnika Općine Kali Marka Kolegu prisustvovao sastanku partnera u projektu.

Idejnim projektom predviđeno 5 faza izgradnje (5 građevinskih dozvola) aglomeracije Preko-Kali:
- Faza 1 - Podsustav Preko-Poljana-Sutomišćica
- Faza 2 – Podsustav Kali
- Faza 3 – Podsustav Lukoran
- Faza 4 – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV
- Faza 5 – Podmorski ispust

U PROJEKT AGLOMERACIJE PREKO-KALI UKLJUČENA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE

Krajem listopada 2018. predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za vodoopskrbu Aglomeracije Preko-Kali na osnovu Idejnog projekta, izrađenog od Via Factum d.o.o.

Zahvat obuhvaća rekonstrukciju vodoopskrbe na području Aglomeracije Preko-Kali.

U obuhvatu su:
• rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj duljini L = cca 7.100 m
• uspostava 8 DMA zona sa rekonstrukcijom/izgradnjom 8 mjerno-regulacijskih komora

Predmetni projekt vodoopskrbe je usklađen s projektom odvodnje („Sustav javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali“, Via Factum, Hidroprojekt-ing., 2017. godina za koji je ishođena lokacijska dozvola, Zadar 13.11.2017., nositelj/ investitor: OTOK UGLJAN d.o.o. Preko).

Predviđeno je da se vremenski uskladi izvođenje sustava vodoospkrbe i sustava odvodnje koji se trebaju izvoditi istovremeno.
Zbog male širine većine ulica u kojima se planirana kanalizacija ne može odmaknuti na zadovoljavajući razmak od vodovodnih cijevi, imajući u vidu činjenicu da izvođenje radova na kanalizaciji utječe na daljnje pogoršanje već dosta lošeg stanja postojeće i dobrim dijelom stare mreže, nužno je rekonstruirati postojeću vodovodnu mrežu i obnoviti pripadne vodovodne priključke.

Zbog toga rekonstrukcija zahvaća cca 7.1 km vodoopskrbnih cjevovoda u aglomeraciji Preko - Kali, od čega se oko 7,1 km nalazi u samom naselju Kali. Provedbom ove mjere pozitivno će se utjecati na smanjenje postojeće visoke razine vodnih gubitaka u tom naselju (tijekom 2015. godine u Kalima je identificirano 83% neprihodovane vode u odnosu na zahvaćene količine prema dobivenim podacima od Vodovod d.o.o. Zadar).