Članci arhiva

SCRAPING BRODOVA - Odobreno je još jedno brodogradilište/rezalište za obavljanje uništavanja ribarskih plovila u Kalima, NAUTA LAMJANA d.o.o., javlja portal Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede – EU ribarstvo

Sva tri rezališta mogu prihvatiti brodove do 300 tona, od čelika, aluminija, drva ili stakloplastike, ali jedino brodogradilište NAUTA LAMJANA d.o.o. je odobreno za brodove do 45 metara dužine, dok ostala dva imaju odobrenje za uništavanje brodova do 40 metara dužine.

Rezališta se odnose na Mjeru I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023.