Članci arhiva

MORSKI UTORAK - U Gradskoj knjižnici Zadar, 27. veljače u 19 sati održat će se predstavljanje knjige "Gospodarske djelatnosti hrvatskim morem obdarene" autora Slavka Vitlova, porijeklom iz Kali.

Sudjeluju: prof. dr. sc. Ante Kolega, akademik Nikola Bašić. Moderator je Ante Kolanović, a glazbenu točku izvest će Đani Maršan i Damir Sutlović.

IZ BIOGRAFIJE

Mr.sc. Slavko Vitlov rođen je u Zadru 1935. Srednju školu - Gimnaziju završio u Zadru (1954.), a Ekonomski fakultet u Zagrebu (1960.) u kojem s magistarskim radom „Svjetsko ribarstvo" na postdiplomskom studiju „Ekonomika međunarodne razmjene" postaje magistar ekonomskih znanosti (1981.).

U svom stručno-operativnom radu prošao: fazu pripravnika, samostalnog referenta (izvoza), voditelja službe organizacije, plana i analize, komercijalnog i generalnog direktora poduzeća te (samostalnog) istraživača u znanstvenoj organizaciji.

Karakterizira ga studijski pristup zadacima s afinitetom multidisciplinarnog programiranja i izvođenja projekata.

Pobliže iz angažmana u ribarstvu:

1. Višegodišnji direktor ribarskog kombinata Adria Zadar (1968.-1974.) i sukreator:
- uvođenja (1970-ih godina) prvog i do danas najafirmiranijeg (“EVA”) marketinškog projekta u ribarstvu Hrvatske (i SFRJ).
primjena na ovim prostorima prve aluminijske lako otvorive (dingly) kutije-riblje konzerve
- inauguracije (u SFRJ) prvog programa proizvodnje i plasmana konfekcionirane (smrznute) ribe
uvođenje u nas prve strojne obrade (odsijecanje glave, utrobe i repa) male plave ribe u proizvodnji ribljih konzervi
- izgradnje najsuvremenijeg pogona solione u Mediteranu za prijem i slanu obradu (male plave) ribe
- prvih (u SFRJ) aktivnosti-eksperimentiranja ulova male plave ribe lebdećom koćom korištenja rashladene morske vode u transportu male plave ribe od lovišta do tvorničkog kompleksa
2. Višegodišnji istraživač na Prehrambeno-tehnološkom institutu Zagreb-Centar za ribu privredu Mediterana Zadar (1974.-1982.)
- učestvovao u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljivao, izradio brojne studije i ekonomske programe iz sektora ribarstva.
3. FAO marketing ekspert-savjetnik u ribarstvu Šri Lanka i Maldivi (1980.)
4. Direktor Adria-pogon ulova ribe Kali (1988.-1992.)
5. Organizator otkupa i prodaje (izvoza) svježe morske ribe (1993.-1995.)
6. Savjetnik (povremeni) u Adria-Zadar (2000.-2003.) i Mardešić-Sali (2005.)
7. Brojnim izlascima u svijet po konkretnim zadacima i posjetima istraživačkog karaktera stekao uvid u dostignuća ribarstva mnogih zema1ja Europe i nekih zemalja Azije, Afrike i J. Amerike.
8. Nagrada Grada Zadra 1970. za gospodarski preustroj Adria-Zadar.
9. Nasljeđe/tradicija: iz obitelji pionira industrijskog ribolova u Kalima, vlasnika prvog ribarskog broda („TUNOLOVAC") za kombinirani ribolov (tunar/plivaričar/koćar) iz 1932. godine.
10 Od svjetskih jezika služi se engleskim, talijanskim i ruskim jezikom.
11 Matični broj upisnika znanstvenika RH: 052-564- Ministarstvo znanosti Zagreb