Članci arhiva

Komunalno društvo Općine Kali - Hripa d.o.o. objavilo je natječaj za sezonski posao za prodavača - trgovca ili trgovkinju ribom u novom kiosku u uvali Batalaža u Kalima. Rok za prijavu traje do 20.05.2023. godine. Traži se jedan izvršitelj ili izvršiteljica, na određeno vrijeme od tri mjeseca, puno radno vrijeme od osam sati dnevno.

OPIS POSLOVA: prodaja ribe, pružanje informacija o proizvodu koji prodaje, prikupljanje informacija o željama i potrebama kupca, preuzimanje robe, pregledavanje robe, pripremanje robe za prodaju, naznačiti odgovarajuće cijene, skladištenje robe, obračun prodane robe, vođenje blagajne, vođenje evidencije o robi, inventura robe, čišćenje kioska i opreme, obavljanje svih drugih poslova koje mu povjeri poslodavac.

Uvjeti za prijavu su: KV, VKV, SSS bilo kojeg smjera, radno iskustvo 1 godinu, vozačka dozvola B kategorije, te opći uvjeti: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo. Dokaz zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidat za radno mjesto prodavač/ trgovac treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Zahtjev, 2. Životopis (vlastoručno potpisan), 3. Dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o završenoj školi), 4. Presliku domovnice, 5. Potvrda o stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Vrijeme i raspored kandidata za intervju biti će objavljena na web stranici Hripe d.o.o.: www.hripa-kali.hr

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta Natječaja dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hripe d.o.o Kali na adresu Hripa d.o.o Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, s naznakom: "Natječaj za prodavač / trgovac ribe u kiosku na Batalaži"