Članci arhiva

Solarna elektrana postavljena je na krovu proizvodnog pogona RZ Omega 3 u Industrijskoj zoni Šopot, pored Benkovca. Ukupni troškovi iznosili su 3,15 milijuna kuna.

Uz potporu iz EU fondova, to je napravila prva u ribarskom sektoru u Hrvatskoj, a nova solarna elektrana zadovoljava polovinu potrebe za električnom energijom prilikom proizvodog procesa Omege 3.
Ribarska zadruga OMEGA 3 sa sjedištem u Kalima je u okviru Mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ kroz Projekt instaliranja solarne elektrane dobavila i instalirala više od 1300 fotonaponskih modula s ciljem doprinošenja štednji energije i smanjenju utjecaja na okoliš,

To je napravila prva u ribarskom sektoru u RH, a izlazna snaga pretvarača je 499 Kw po satu, što zadovoljava polovinu potrebe za električnom energijom prilikom proizvodog procesa.

Prema ovom projektu smanjenje emisije CO2 bio bi 203,36 tona godišnje.
Ukupni troškovi Projekta iznosili su 3.146.348,00 HRK.

Po Odluci Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva iznos javne potpore iznosi 2.338.762 HRK, od čega je doprinos EU sredstava 75% iznosa potpore, a Republike Hrvatske 25% iznosa potpore.