Članci arhiva

Iz Općine Kali obavještavaju da se od utorka, 7. rujna nastavlja isporuka 900 komada spremnika za reciklabilni otpad (papir, plastika, staklo, odjeća) zapremnine 240 litara.

Korisnici spremnik mogu preuzeti radnim danom od 9 do 12 sati u skladištu Općine Kali, kod novog rotora na adresi Put Batalaže 25, Kali.

Svako od 900 kućanstva na području Općine Kali će dobiti po jedan besplatan spremnik za reciklabilni otpad.

Dinamika pražnjenja spremnika za reciklabilni otpad naknadno će se dogovoriti s davateljem javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, Čistoćom d.o.o. Zadar.

Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostalih 15% iznosa osigurava Općina Kali i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.