Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo prijedlog novog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom. E-Savjetovanje o Pravilniku je otvoreno od 18.02. do 04.03.2021. godine, a dostupno je na internet poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15974

Prijedlog Pravilnika među ostalim propisuje sljedeće odredbe o Ograničenju ulova i ribolovnog napora:

Ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom u 2021. godini ne smije premašiti količinu ukupnog ulova sitne plave ribe dozvoljenog u 2020. godini umanjenu za 5%.

Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 40 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom razdoblja od 16. veljače u 00:00 sati do zadnjeg dana veljače u 12:00 sati.

Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 100 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

- od zadnjeg dana veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati

- od 31. ožujka u 12:00 sati do 30. travnja u 24:00 sata

- od 31. svibnja u 00:00 sati do 30. lipnja u 12.00 sati

- od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

- od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

- od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati

- od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

- od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenog u 12:00 sati

- od 30. studenog u 12:00 sati do 31. prosinca u 12:00 sati.

Po pojedinom odobrenju za ribolov plivaricom srdelarom dopušteno je obavljati najviše 20 ribolovnih dana mjesečno, a ukupni broj ribolovnih dana u godini ne smije biti veći od 180 ribolovnih dana.

Po pojedinom odobrenju za ribolov plivaricom srdelarom dopušteno je obavljati najviše 144 ribolovna dana za ciljani ribolov inćuna i 144 ribolovna dana za ciljani ribolov srdele.

Razdoblje redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom je sljedeće:

U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je izlazak u ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 31. prosinca u 12:00 sati do 31. siječnja u 24:00 sata.