Članci arhiva

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća s priloženim materijalima u PDF-u objavljen je na web stranici Općine KaliSjednica je zakazana u petak 12. veljače u 17 sati, a dnevni red po točkama je sljedeći: 

1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 14.12. 2020. godine, 2. Razješenje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, Lovre Vidova, 3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali, i 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za provođenje i organiziranje produženog boravka u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ za područnu školu Kali.

Razješenje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, Lovre Vidova, jedna je od četiri točke dnevnog reda, a uz prijedlog je dano sljedeće obrazloženje:

- Lovre Vidov na konstituirajućoj sjednici održane dana 26. lipnja 2017. godine izabran je na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali.

Dana 15. 01. 2021. godine, imenovani je na protokol Jedinstvenog upravnog odjela, podnio pisanu ostavku na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali.

Člankom 78. Poslovnika općinskog vijeća Općine Kali propisano je da Predsjednik Općinskog vijeća može dati ostavku na dužnost predsjednika općinskog vijeća.

Sukladno članku 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost utvrđuje predstavničko tijelo s Rješenjem o razrješenju zbog podnošenja ostavke.

Ostavka predstavlja osobni čin te o njoj Općinsko vijeće ne raspravlja, već je prima na znanje slijedom čega razrješuje predesjednika od dužnosti na temelju podnjete ostavke.

Dakle, riječ je o slobodnoj dispoziciji predsjednika vijeća da o podnošenju ostavke samostalno odlučuje, te prestanak mandata zbog podnošenja ostavke ne može i ne ovisi o volji predstavničkog tijela, zbog čega Općinsko vijeće navedenu činjenicu samo prima na znanje, zaključuje se u prilogu službenog akta o razrješenju.

Obrazloženje četvrte točke dnevnog reda, prijedloga Odluke o pokretanju postupka za organiziranje produženog boravka u područnoj školi od 1, do 4. razreda u Kalima, potpisuje općinski načelnik Marko Kolega, a prenosimo ga u cijelosti:

Prije nekoliko mjeseci pokrenuta je inicijativa od strane roditelja školske djece u Kalima za organiziranje produženog boravka školske djeca do16:00 sati.

Nakon razgovora s ravnateljem škole u Preku i sastanaka s roditeljima i učiteljicama u školi, nakon provjere tehničkih mogućnosti predlažem da se ide u realizaciju ove inicijative.

Za njezino formalno pokretanje trebati će nam nekoliko mjeseci pripreme te se očekuje da bi program produženog boravka krenuo na jesen sa novom školskom godinom.

Formalni koraci su slijedeći:

1. Napraviti popis djece koja bi bila uključena u produženi boravak (učinjeno, za sada ima 16 djeca iako je za očekivati da će broj narasto do 20tak, jer u ovom trenutku ima nekoliko neodlučnih roditelja)

2. Donijeti odluku (formalnu) na vijeću da se pokrene postupak ishođenja svih potrebnih dozvola

3. Uputiti formalni zahtjev prema Županiji i Ministarstvu obrazovanja

4. Nakon dobivanja dozvola organizirati rad učiteljica i toplog obroka
Trošak produljenog boravka bi većinom snosila Općina Kali. Potrebno je zaposliti jednu novu djelatnicu. Ovdje možemo računati na potporu Županije. Predvidivi trošak iznosio bi 10.000,00 kn mjesečno tj. 120.000,00 kn na razini godine.

Trošak toplog obroka snosili bi dijelom roditelji a dijelom općina Kali. Predvidiva cijena toplog obroka je 25,00 kn dnevno tj. 500,00 mjesečno.

Roditelji bi snosili polovicu troška a općina Kali polovicu. Na godišnjoj razini to bi bilo dodatnih 40.000,00 kn.

U slučaju rješenja svih potrebitih suglasnosti, na jesen bi se rebalasnom predvidio navedeni iznos tj u 2021. godini on bi iznosio predvidivo 52.000,00 kn.