Članci arhiva

Na otoke Ugljan i Pašman ovaj tjedan je stigla velika količina kanti za reciklabilni otpad za domaćinstva. Novi spremnici financiraju se iz EU fondova preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Općini Kali je tako ovaj tjedan isporučeno 900 komada plastičnih spremnika za reciklabilni otpad za odvajanje papira, plastike i staklo volumena 240 litara po komadu. Od običnih kanti za miješani komunalni otpad razlikuje ih se po narančastom poklopcu.
Spremnici su trenutno pohranjeni u privremenom skladištu Općine Kali u uvali Batalaža, budući da dostavljeni spremnici moraju ostati na privremenom skladištu do potpisivanja ugovora o prijenosu vlasništva te isknjiženja istih iz poslovnih knjiga FZOEU i knjiženja u poslovnim knjigama JLS.

Čim se finalizira primopredaja odnosno prijenos vlasništva nad spremnicima s Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Općinu Kali, spremnici će biti isporučeni prema 900 kućanstva na području Općine Kali.

Po isporuci spremnika kućanstvima, a u dogovoru s pružateljem javne usluge Čistoća d.o.o. Zadar, započet će odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada u Kalima.

Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostala sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupno je 407 jedinica lokalne samouprave iskazalo interes i ispunilo uvjete za ovaj projekt.