Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

E-savjetovanje otvoreno je od 08.12.2020. do 15.12.2020., a objavljeno je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15570

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u članku 4.  stavku 3. točki h. koja se tiče ograničenja ulova u prosincu riječi: „24. prosinca u 12:00 sati“ zamjenjuju se riječima: „31. prosinca u 24:00 sata“.

U članku 6. koji se tiče Razdoblja redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom riječi: „24. prosinca u 12:00 sati“ zamjenjuju se riječima: „1. siječnja u 00:00 sati“.